Marta Warszewska

HR Business Partner – Zasoby Ludzkie i Komunikacja

Niektórzy z moich współpracowników